A boulder-terem mesterséges környezete nem csökkenti az esetleges sérülések kockázatát. A boulder-teremben minden esés magába foglalja a sérülés kockázatát a biztonsági szivacs használata mellett is. A lehetőségekhez mérten minden látogató köteles az esés és sérülés kockázatát minimalizálni saját és mások testi épségének megőrzése érdekében.
A boulder-teremben lévő szabályok betartása közös érdek.
A szabályzat be nem tartása esetén a személyzet udvariasan megkérheti a távozásra az azt be nem tartót.
A boulder-terem személyzete és edzői alkalmasak mászók, vagy csoportok felügyeletére.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A boulder-falakat csak az használhatja, aki a recepción bejelentkezett, aláírásával igazolta, hogy saját felelősségére sportol a teremben és a jelen szabályzatot megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, valamint rendelkezik érvényes belépőjeggyel, vagy bérlettel. A bérlet nem jogosít fel senkit soron kívüli belépésre.
Az öltöző használata kötelező! Öltözőszekrényt érkezési sorrendben tudunk biztosítani. Öltözőszekrény kulcsot bejelentkezéskor a recepción adunk letét (fényképes igazolvány) ellenében. Az öltöző ajtókat a biztonság érdekében kérjük zárva tartani. Az öltözőszekrény kulcs elvesztése esetén 2000 Ft fizetendő.
Minden problémát a fallal, fogásokkal, bérelt felszereléssel, vagy mások viselkedésével kapcsolatban haladéktalanul jelenteni kell az üzemeltető személyzetnek. Veszélyt jelenthet a mászóra a fogások törése, elfordulása, a szivacsra került idegen tárgyak.
Figyelni kell a többi mászóra, legyen tisztában azok helyzetével, kerülje el mások veszélyeztetését, és hogy olyan helyzet alakuljon ki, ahol egymást veszélyeztethetik. A boulder-terembe behozott csomagokat, palackokat tilos a mászófal alatt tárolni, és olyan helyre elhelyezni, ahol balesetet okozhat (pl. elesés, ráesés). Ezek elhelyezésére külön rész van kialakítva.
A teremben a magnézium használata egészségügyi okokból szabályozott. Csak feltöltött magnéziumos táska használható. A recepciós köteles ellenőrizni ezt és tőle bérelhető is kisebb mennyiségben. A kiömlött magnéziumot azonnal fel kell takarítani, vagy jelezni a recepciósnak.
A lezárt boulder falra engedély nélkül felmászni tilos!
Minden résztvevő kötelezi magát, hogy nem áll alkoholos, drogos, gyógyszer befolyásoltság alatt, amely veszélyes és ártalmas lehet az éberségre. Aki veszélyezteti a többi résztvevőt, kizárható a mászásból! Az üzemeltető személyzet utasítására a résztvevők kötelesek a legrövidebb idő alatt elhagyni az érintett területet.
A boulder-terem területére állatok behozása nem megengedett.
 

MÁSZÁS

A mászás megkezdése előtt minden olyan kiegészítőt, ékszert le kell venni, ami beakadhat valahová. Soha ne másszon mások fölé vagy alá. Mászó alatt tilos tartózkodni, kivétel a figyelő ember (spot). Mászásnál az egymás melletti zónában mászók között 2 méteres védő távolság betartása kötelező. Mindig a saját képességeinek megfelelő nehézséget válasszon. Kerülje a nem szándékos esést és a leugrást.
 

HIGIÉNIA

A boulder-terem területén higiéniai okokból mezítláb és zokniban járni és mászni tilos. Javasoljuk, hogy a boulder-teremben viseljen papucsot, amikor nem mászik. A fal csak tiszta talpú mászócipővel használható. A szemetet a teremben kihelyezett tárolókba kell elhelyezni. A PET palackokat a recepció mellett elhelyezett gyűjtő egységbe kell összepréselve, kiürítve elhelyezni. A terem egész területén tilos a dohányzás!
Dohányzásra kijelölt hely a sportcsarnokon kívül található!
 

RECEPCIÓ

Az üzemeltető személyzet utasításait kötelező betartani. Kérésüket, utasításaikat mindig végre kell hajtani, hiszen elsősorban ő(k) felelnek azért, hogy mindenki biztonságban használhassa a boulder-termet! A biztonságos üzemeléshez azonban minden boulder-teremben tartózkodó személy figyelmére szükség van.
 

FELSZERELÉS BÉRLÉS

Lehetőség van mászócipő, magnéziazsák bérlésére. A bérelt eszközöket a boulder-terem területéről kivinni tilos. A bérelt mászócipő kizárólag zokniban használható. A bérelt felszerelésekben, azok nem rendeltetésszerű használata miatt okozott kár a bérlőt terheli. A boulder-teremben elhelyezett eszközöket rendszeresen ellenőrizzük, és szükség esetén gondoskodunk azok cseréjéről. Ha mászás során bármilyen rendellenességet, hibát, anyaghibát (pl. sérült fogás, szivacs) vagy emberi szabálytalanságot észlel, a saját és mások biztonsága érdekében kérjük, hogy azonnal jelezze a recepciósnak. Az öltözőszekrényekben vagy a csarnok más területén elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. A recepción lehetőség van kisebb értéktárgyak biztonságos elhelyezésére.
 

VESZÉLY HELYZET / BALESET

Füst vagy tűz esetén: Riassza a recepcióst, akik értesítik a Portaszolgálatot és/vagy a Tűzoltóságot. A recepció mellett elhelyezett oltókészülékkel a lehető leghamarabb oltsa el a tüzet. Veszély esetén a kijáratokon hagyják el a helyiséget a lehető leghamarabb.
Baleset esetén: Riassza a recepcióst, aki értesíti a Mentőket illetve egyéb hatóságokat.